Hopp til hovedinnhold
 

 

Illustrasjonsbilete av skulebygningen på avd. Mo, og eit interiørfoto frå Førde vgs. Det er også eit foto av skulebygningen i Førde sentrum, til Førde vgs. Foto: LINK arkitektur

Om Førde vidaregåande skule

Velkommen til heimesida vår! Førde vidaregåande skule er geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum. Vi har høge ambisjonar for læring og utvikling, og vi ønskjer å legge til rette for eit trygt og godt læringsmiljø der du som elev får utvikle deg både fagleg og sosialt.
Førde vgs

Velkommen til første skuledag ved Førde vidaregåande skule 2024-25

Velkommen til skulestart måndag 19. august. Skulen har samla viktig informasjon som du treng for å førebu deg til skulestart. Informasjonen er ulik alt etter kva utdanningsprogram du skal starte på.

Aktuelle saker

28.06.2024

Velkommen til første skuledag ved Førde vidaregåande skule 2024-25

Velkommen til skulestart måndag 19. august. Skulen har samla viktig informasjon som du treng for å førebu deg til skulestart. Informasjonen er ulik alt etter kva utdanningsprogram du skal starte på.

17.06.2024

No kan elevane søkje om stipend og lån

Lånekassen har opna nettsøknaden for studieåret 2024–2025. Sjå informasjon her til elevar og lærlingar om stipend og lån.

02.06.2024

VG1 Helse og oppvekst - ute i feltet!

Dei dyktige lærarane på Vg1 Helse og oppvekst har teke med seg klassane sine «ut i feltet» som vi likar å kalle det.

Helse og oppvekst vg1, organiserer aktivitetar ute i feltet
16.05.2024

Vg1-klassar på ekskursjon på Guleslettene

Onsdag 15. mai reiste elevar frå 1KDA, 1MKA, 1SRB og 1SRC ved Førde vgs på ein naturfag- og geografiekskursjon til Guleslettene.

Elevar frå Førde vgs på Guleslettene, 15. mai 2024.
08.05.2024

Robotisering på TIF

Teknologi og industrifag har robotisering som ein del av læreplanen. Elevane har i desse dagar vore på besøk hos Fagskulen Vestland på Hellenes for å prøve ut programmering av robotarmar.

to elevar ved 1TPC som styrer ein robotarm
03.05.2024

Kveldsaktivitet mai og juni på Førde vgs

Bli igjen på skulen! Tysdagar kan du bli igjen på skulen og jobbe med lekser, øve på prøver, gjere gruppearbeid og bruke biblioteket. Eller du kan låne brettspel, PS5, spele billijard og bordtennis.

03.05.2024

Velkommen til ungdomscamp på Mo, 24.-27. juni 2024

Førde vidaregåande skule, skulestad Mo, vil med glede invitere ungdomsskuleelevar som i år går ut frå 8. og 9. klasse til 4 dagar med ungdomscamp på Mo. Ungdomscampen vert arrangert veka etter skuleslutt; måndag 24. til torsdag 27. juni.

12.04.2024

Yrkespraksis i La Rochelle i Frankrike

Vg2 kokk og servitør-elevar frå Førde vidaregåande skule har nyleg hatt yrkespraksis i La Rochelle i Frankrike. La Rochelle er ein hamneby i Frankrike som har mange flotte restaurantar med fokus på fisk og skaldyr. Elevane har jobba i restaurantar sa...

11.04.2024

Kokkekamp våren 2024

Kokkekamp for 9. klasse gjekk av stabelen på Førde vgs. 10. april. Det var 5 lag som deltok der Naustdal skule gjekk av med sigeren. Førde ungdomsskule kom på 2. plass og Halbrend ungdomsskule kom på 3. plass. Hovuddommar Ole Jonny Eikefjord var impo...

04.04.2024

"Midt i trynet" - rusførebyggande foredrag 10. april

Onsdag 10. april blir elevar ved Førde vgs og føresette, tilbydd å få med seg det rusførebyggande arrangementet "Midt i trynet". Foredraget blir arrangert med støtte frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Lions Førde, i samarbeid med Sunnfjord kommune.

22.03.2024

Takk for besøket under utdanningsval ved Førde vgs!

Har du lyst til å sjå kva hospitantane frå 9. klasse gjorde under utdanningsval ved Førde vgs 18. og 19. mars? Her kan du finne program og foto frå desse dagane.

14.03.2024

Utdanningsval 18. og 19. mars ved Førde vgs

Kjære hospitant! Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til utdanningsval ved Førde vidaregåande skule i veke 12, måndag og tysdag 18.-19. mars. Du vil på denne sida finne informasjon og program knytt til dei ulike programområda ved skulen. Det b...

Bilete frå utdanningsval ved Førde vgs.
26.02.2024

Ønskjer du å vere eksamensvakt våren 2024?

Førde vidaregåande skule treng eksamensvaktar til oppdrag i vår. Eksamensperioden er frå 21.- til 31. mai. Ei vakt varer 5-6 timar, med oppmøte kl. 08:15 i resepsjonen på skulestad Førde på Øyrane. 

Førde vgs.
14.02.2024

Vg2 Helseservice på besøk til Åsane vgs

For nokre veker sidan var Vg2 Helseservice frå Førde vgs på besøk til Åsane vidaregåande skule. Målet med besøket var å bli kjend med Vg3 studia som denne skulen tilbyr. Åsane vgs har vg3-tilboda Apotekteknikar, Tannhelsesekretær, og Helsesekretær.

08.02.2024

Velkommen til jobbsøkjarverkstad tysdag 13. februar

Jobbsøkjarverkstaden er for deg mellom 15-19 år som leitar etter jobb. Tidspunkt: Tysdag 13. februar kl. 18:00-20:00 på Elvetorget, 3. etasje.

Bilete er laga ved hjelp av AI
06.02.2024

Hugs søknadsfristen 1. mars

Har du søkt skuleplass eller lærlingplass?

05.02.2024

NM i Volleyball for vidaregåande skular

Førde vgs deltok i helga på NM for vidaregåande skule i Stavanger. Gutane fikk ein flott 2. plass og jentene ein flott 3. plass. Vi gratulerer!

04.02.2024

Fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter 14. mars 2024

Torsdag 14. mars blir det arrangert fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter. Arrangementet blir lagt til Førde vidaregåande skule. Eivind Husabø, prosjektleiar i Ungt Entreprenørskap Vestland – stiller spørsmål til rektor Mats Bryne, om kvifor elevar ...

Logo til Ungt entreprenørskap, og foto av Eivind Husabø og Mats Bryne
28.01.2024

Tre elevar ved Førde vgs er kvalifiserte til 2. runde i Kjemi-OL

Fredag fekk Sverre Elveseter Sande, Øyvind Sægrov og Andreas Elveseter Sande utdelt diplom for eit særs godt resultat i 1. runde som kvalifiserte dei til vidare deltaking i konkurransen. Kjemi-OL er ein årleg internasjonal kunnskapskonkurranse der me...

24.01.2024

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på besøk til Førde vidaregåande skule

Tysdag 23. januar fekk vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun – med følgje. På programmet stod besøk til Helse og oppvekst, og besøk i verkstadar for Byggfag og TIF. Det blei også lagt opp til dialog mellom statsråden og elevar ved skulen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på besøk til Førde vgs. Her er ho saman med ein elev på verkstad til TIF.