Hopp til hovedinnhold

Hafstad: tlf. 57 63 75 00. Posthafv@vlfk.no. MOY: tlf. 57 63 73 00. Postoyrv@vlfk.no 

Illustrasjonsbilete av skulebygningen på avd. Mo, og eit interiørfoto frå Førde vgs. Det er også eit foto av skulebygningen i Førde sentrum, til Førde vgs. Foto: LINK arkitektur

Om Førde vidaregåande skule

Velkommen til heimesida vår! Frå hausten 2023 blir Mo og Øyrane vidaregåande skule og Hafstad vidaregåande skule slått saman til ein skule: Førde vidaregåande skule. Skulen blir geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum. Vi har høge ambisjonar for læring og utvikling, og vi ønskjer å legge til rette for eit trygt og godt læringsmiljø der du som elev får utvikle deg både fagleg og sosialt.
Rektor Mats Bryne, ved Førde vidaregåande skule

Ei helsing frå rektor til nye elevar

Ved Førde vidaregåande skule tilbyr vi mange ulike utdanningsprogram, både yrkesfaglege- og studieførebuande. Ein stor fordel med den nye skulen er at valet av utdanningsprogram ikkje lenger handlar om å velje skule. Sjå videohelsing frå Mats Bryne, rektor ved Førde vidaregåande skule
Bilete frå restaurantfag. Personar med kokkeklede ved eit bord med mat.

Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

Som førebuing til søknad til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om alle våre utdanningsprogram.

Aktuelle saker

17.01.2023

Ein framtidsretta skule

På Førde vidaregåande skule er vi med på nye trendar.

Teikna bilde av person som bruker VR
05.06.2023

Helse Førde-stafetten

Spreke lærarar stilte til stafett

Lærarlaga som stilte til stafett
05.05.2023

Stillingar ledig

Førde vidaregåande skule har fleire stillingar ledig innan fagområde Elektro- og datateknologi, Teknologi- og industrifag og Bygg- og anleggsteknikk. Alle stillingane har søknadsfrist 14.mai.

17.04.2023

stolpeklatring

Det er flott ver ute denne mandagen og YFF-gruppa for Energimontør ved Elektro- og datateknologi nytta moglegheita til å øve seg på å klatre i stolpar.

elev i stolpe med blå kle og hjem
17.04.2023

Bioingeniørdagen

I forbindelse med bioingeniørdagen fekk Helse- og oppvekst besøk av bioingeniørar frå Helse Førde

13.04.2023

stillingar ledig.

Førde vidaregåande skule har ledig stilling

28.03.2023

Tverrfaglig samarbeid HO og EL

Elevane i 2DELA fekk besøk av elevane frå klassane på vg2 Helserarbeierfag. Temaet var smarthus og velferdsteknologi.

23.03.2023

Utdanningsval: Takk for besøket!

Under utdanningsval måndag og tysdag denne veka, fekk vi besøk av ein triveleg gjeng på 118 elevar frå 9. klasse. Hospitantane besøkte programområde innan yrkesfag ved avdeling Mo og Øyrane, og innan studiespesialisering ved Hafstad. Her kan du sjå n...

Hospitantar på medium og kommunikasjon våren 2023
14.03.2023

Velkommen til utdanningsval ved Førde vidaregåande skule måndag og tysdag 20.-21. mars

Kjære hospitant. Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til utdanningsval ved Mo og Øyrane vidaregåande skule og Hafstad vidaregåande skule i veke 12. Frå hausten 2023 er vi slått saman til ein skule: Førde vidaregåande skule. Du vil her finne i...

Elevar i den vidaregåande skulen i Førde
03.03.2023

Foredrag rus VG1

Veka før vinterferien hadde alle VG1 klassane på Mo og Øyrane foredrag om Rus: konsekvensar og førebygging. Foredraget vart halde av Jon Anders Schei, Psykisk helse og rus, Tove Nedrebø, Utekontakt, Martin, Erfaringskonsulent alle frå Sunnfjord kommu...

Bilde av Jon Anders Schei, Psykisk helse og rus, Tove Nedrebø, Utekontakt, Martin, Erfaringskonsulent alle frå Sunnfjord kommune og Odd Helge Vågseth, Politikontakt for Sunnfjord kommune
22.02.2023

Eit intervju om å bli intervjua

Torsdag før vinterferien inviterte Tekstallianse og Rom for ord til samtale og refleksjon om intervjuteknikk. Samtalen mellom NRK-journalist Erlend Blaalid Oldeide og diktar og forfattar Brynjulf Jung Tjønn blei arrangert i samarbeid med Nynorsk Avis...

NRK-journalist Erlend Blaalid Oldeide og forfattar Brynjulf Jung Tjønn. Foto: Marie Stafsnes Osland
17.02.2023

Spørjeundersøking om psykisk helsetilbod og om skulemat

I veke 10 vil det bli gjennomført to undersøkingar ved dei vidaregåande skulane i Vestland fylke.

Foto frå ein korridor ved Førde vidaregåande skule