Illustrasjonsbilete av skulebygningen på avd. Mo, og eit interiørfoto frå Førde vgs. Det er også eit foto av skulebygningen i Førde sentrum, til Førde vgs. Foto: LINK arkitektur

Om Førde vidaregåande skule

Velkommen til heimesida vår! Frå hausten 2023 blir Mo og Øyrane vidaregåande skule og Hafstad vidaregåande skule slått saman til ein skule: Førde vidaregåande skule. Skulen blir geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum. Vi har høge ambisjonar for læring og utvikling, og vi ønskjer å legge til rette for eit trygt og godt læringsmiljø der du som elev får utvikle deg både fagleg og sosialt.
Rektor Mats Bryne, ved Førde vidaregåande skule

Ei helsing frå rektor til nye elevar

Ved Førde vidaregåande skule tilbyr vi mange ulike utdanningsprogram, både yrkesfaglege- og studieførebuande. Ein stor fordel med den nye skulen er at valet av utdanningsprogram ikkje lenger handlar om å velje skule. Sjå videohelsing frå Mats Bryne, rektor ved Førde vidaregåande skule
Bilete frå restaurantfag. Personar med kokkeklede ved eit bord med mat.

Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

Som førebuing til søknad til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om alle våre utdanningsprogram.

Aktuelle saker

17.01.2023

Ein framtidsretta skule

På Førde vidaregåande skule er vi med på nye trendar.

Teikna bilde av person som bruker VR
26.01.2023

Inviterer til landsfinale for ungdom i Førdehuset

Førstkomande helg (27. - 29. januar) møtes 54 lag til volleyballcup i Førdehuset under årets MVGS cup. Elisabeth Bjørvik er ein av arrangørane, og ser fram til å vere vertskap for arrangementet.

Elisabeth Bjørvik, Foto - Odin Min Eide
19.01.2023

Stort frammøte på russeforeldremøte

Onsdag 18.01 arrangerte SLT (Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggande Tiltak) Russeforeldremøte for Hafstad – og Mo og Øyrane vidaregåande skule, i kantina på Hafstad vidaregåande skule.

Bilete frå russeforeldremøte for MOY og Hafstad vgs, onsdag 18. januar 2023. Bilete viser kantina ved Hafstad vgs, der foreldra er samla. Foto: Nina Bygstad
17.01.2023

Om Førde vgs

Frå hausten 2023 blir Mo og Øyrane (MOY) og Hafstad vgs slått saman til ein skule: Førde vgs. Skulen blir geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum.

17.01.2023

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta blir gjerne omtala som born og unges bedriftshelseteneste. Dette er ei gratis, lett tilgjengeleg drop-in teneste på skulen.

17.01.2023

Ledige stillingar ved Førde vgs

Vil du bli vår nye kollega i den vidaregåande skulen i Førde? Vi har ledige stillingar for avdelingsleiar, bibliotekar og rådgivar for tilpassa opplæring.

17.01.2023

Søknad og inntak

Her finn du informasjon om søknad og inntak til vidaregåande opplæring for skuleåret 2023-2024