Hopp til hovedinnhold
Førde vidaregåande skule, Naustdalsvegen 12, 6800 Førde, Tlf.57637300 post.forv@vlfk.no 

 

Illustrasjonsbilete av skulebygningen på avd. Mo, og eit interiørfoto frå Førde vgs. Det er også eit foto av skulebygningen i Førde sentrum, til Førde vgs. Foto: LINK arkitektur

Om Førde vidaregåande skule

Velkommen til heimesida vår! Førde vidaregåande skule er geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum. Vi har høge ambisjonar for læring og utvikling, og vi ønskjer å legge til rette for eit trygt og godt læringsmiljø der du som elev får utvikle deg både fagleg og sosialt.
Førde vidaregåande skule

Foreldremøte Førde vidaregåande skule september 2023

Velkommen til foreldremøte! Foreldremøta har to deler: Først eitt fellesmøte i auditoriet (skulestad Førde) eller hallen (skulestad Mo). Etterpå går ein med kontaktlærar til klasserommet.
Bilete frå restaurantfag. Personar med kokkeklede ved eit bord med mat.

Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

Som førebuing til søknad til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om alle våre utdanningsprogram.

Aktuelle saker

17.01.2023

Ein framtidsretta skule

På Førde vidaregåande skule er vi med på nye trendar.

Teikna bilde av person som bruker VR
16.09.2023

KDA-elevar på kurs og utstilling i Vevring

Fredag 15. september reiste vg2 og vg3-klassen på Kunst, design og arkitektur (KDA) til Vevring. Her fekk dei sjå årets Vevringutstilling, og fekk også delta på eit kurs med kunstnaren Andrea Grundt Johns.

Elevar frå 2KDA og 3KDA ved Førde vgs, jobbar med trykketeknikk i Vevring
15.09.2023

Læring med VR

Ambulansefag øver seg på førstehjelp i ei virtuell verd

Elevar som arbeider i VR
06.09.2023

Offisiell opning av Førde vidaregåande skule

Tysdag 5. september blei nye Førde vidaregåande skule offisielt opna. Opninga blei markert med kaker i lunsjen til elevar, tilsette og gjestar. Deretter blei det både talar, kulturelle innslag og omvising på skulen.

Fylkesordførar Jon Askeland overrekker nøkkel til rektor Mats- Bryne
05.09.2023

Resultat av skulevalet ved Førde vidaregåande skule

Etter skulevalet i går ved Førde vgs der 82% deltok, er no resultatet klart. Til saman 795 elevar stemte. Av desse er 769 stemmer godkjent. Det er 26 som har stemt blankt.

Frå skulevalet ved Førde vidaregåande skule hausten 2023.
02.09.2023

Valdebatt ved Førde vidaregåande skule

Fredag 1. september blei det gjennomført valdebatt ved Førde vidaregåande skule. I debattpanelet deltok engasjerte ungdomspolitikarar frå Raudt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, KRF, Venstre, Høgre og Framskrittspartiet.

Frå valdebatt ved Førde vidaregåande skule fredag 1. september 2023
30.08.2023

Foreldremøte Førde vidaregåande skule september 2023

Velkommen til foreldremøte ved Førde vidaregåande skule! Foreldremøta har to delar: Først eit fellesmøte i auditoriet (skulestad Førde) eller hallen (skulestad Mo). Etterpå går ein med kontaktlærar til klasserommet.

Førde vidaregåande skule, skulebygningen på Mo og i Førde
29.08.2023

Stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk ved Førde vidaregåande skule

I dag, tysdag 29. august – fekk vi hyggeleg besøk på skulen av stortingspresident Masud Gharakhani, saman med lokale arbeidarpolitikarar. På programmet stod blant anna frukost med elevar i kantina om morgonen, og deretter omvising med rektor Mats Bry...

Stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk ved Førde vgs
18.08.2023

Oppmøtestad første skuledag

Slik finn du fram første skuledag

30.06.2023

Foreldremøte Førde vidaregåande skule hausten 2023

Velkommen til foreldremøte ved Førde vidaregåande skule hausten 2023. Her følgjer eit oppsett over datoar for foreldremøta:

21.06.2023

Velkommen til første skuledag ved Førde vidaregåande skule 2023-24

Velkommen til skulestart måndag 21. august. Skulen har samla viktig informasjon som du treng for å førebu deg til skulestart. Informasjonen er ulik alt etter kva utdanningsprogram du skal starte på.

Foto frå Førde vgs, avdeling Førde og Mo
19.06.2023

Siste veka på Hafstad vidaregåande skule

Sommarferien er i gang, og Hafstad vgs. er no historie. Flyttearbeidet har for lengst starta, og elevane i MIK VG2 tok tempen på stemninga den siste skuleveka.

Andreas Elveseter Sande, elev ved Hafstad vgs. Foto: Nikolai Ripe