Hopp til hovedinnhold

Det du treng å vite

Skulebygningen til Førde vgs i Førde sentrum frå lufta.

Frå og med januar 2023 blei Hafstad vgs og Mo og Øyrane vgs samanslått til Førde vidaregåande skule. Førde vidaregåande skule er lokalisert på Mo, og i Førde. Her finn du informasjon om kvar du finn oss, og opningstider. Du finn også teikningar og bilete av den nye skulebygningen i Førde sentrum.

Nye Førde vidaregåande skule 

Her kan du sjå arkitektteikningar av nye Førde vidaregåande skule i Førde sentrum (PDF).

Her finn du oss

Ekspedisjon Førde

På Førde vidaregåande skule er det to skulestader, ein på Øyrane i Førde sentrum og ein skulestad på Mo. Administrasjon på Øyrane finn du ved ekspedisjonen og administrasjonen på Mo finn du i resepsjonen.

Adressa til skulen i Førde er: Naustdalsvegen 12, 6800 Førde. Kontaktinformasjon: Tlf.: 57637300. post.forv@vlfk.no. Ekspedisjonen er open måndag - fredag kl. 0800-1510. I skranken finn du Jeanette og Solfrid.

Mo:

Adressa til skulestad Mo er Movegen 30 og ligg 11 km frå Førde sentrum, retning Jølster. I skranken på Mo finn du Anne Grethe.

Gardsutsalet på Mo

Skulen har eige gardsutsal, der du kan få kjøpt ulike varer som er produsert ved Naturbruk på Mo. Meir om opningstidene til gardsutsalet

Bilete vuser elevar ved toppidrett. Elevane sit på golvet i ein gymsal.

Tilsette ved skulen

Vi har til saman rundt 250 tilsette ved Førde vidaregåande skule. Rektor er Mats Bryne. Assisterande rektorar er Liv Horvei og Nina Bygstad.

 

Dette syns vi er viktig

Vi jobbar for eit godt og inkluderande skulemiljø. Draumeskulen er ein viktig del av arbeidet med å skape eit godt skulemiljø for våre elevar.