Hopp til hovedinnhold

Tilrettelagt opplæring

Rådgjevar for tilpassa opplæring

Rådgjevar for tilpassa opplæring er Hilde Lauritsen og Ellrun Enny Aarseth. Vi hjelper elevar som ikkje får eit tilfredsstillande utbyte av opplæringa, og som kan ha rett på individuell tilrettelagt opplæring, personleg assistanse eller fysisk tilrettelegging.

Vi samarbeider med Rettleiingstenesta, ungdomsskular, BUP og andre eksterne i hjelpeapparatet.

Har du lese- og skrivevanskar?

Hos oss kan du bli kartlagt for lese- og skrivevanskar. Vi nyttar kartleggingsverktøyet «Dysmate» Digital dysleksitest for barn, ungdom og voksne (dysmate.no)

Førde vgs. nyttar lese- og skrivestøtte frå Lingit Lingit – Har du lese- og skrivevansker? Få hjelp med dysleksi

Ynskjer du å snakke med oss, ta kontakt med

Ellrun Enny Aarset (avd. Studiespesialiserande, Påbygg, Sal, service og reiseliv, Naturbruk, Kunst, design og arkitektur, Medium og kommunikasjon) eller:

Hilde Lauritsen (avd. Bygg og anlegg, Teknologi og industrifag, Helse og oppvekstfag, Restaurant og matfag og Elektro)

 

Rådgjevarar for tilpassa opplæring

Har du spørsmål, ta kontakt.

Ellrun Enny Aarseth

Rådgjevar for individuelt tilrettelagt opplæring
Ellrun Enny Aarseth

Hilde Lauritsen

Rådgjevar for individuelt tilrettelagt opplæring
Hilde Lauritsen