Hopp til hovedinnhold

Sentrale dokument i vgs

Reglement ved Førde vidaregåande skule

Skulemiljø:

Ordensreglement

Orden- og åtferdsreglement ved Vestland fylkeskommune (PDF)

Ordensreglement ved Hafstad vidaregåande skule (PDF)

Ordensreglement for Internatet på Mo (PDF)

IKT-reglement

IKT reglement Vestland fylkeskommune (PDF-fil)

Fråvær

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune (PDF-fil)

Prosedyre for melding av fråvær (PDF)

Kontaktprosedyre ved legekontora når du har behov for dokumentasjon av sjukdomsrelatert fråvær: 

Elevar som har fastlege i Askvoll (PDF)

Kontaktrutine for sjukdomsrelatert fråvær i vidaregåande skular (PDF)

Reglar for heildagsprøver

Informasjon kjem

Vurdering

Informasjon kjem

Klage på vurdering

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på vurdering (PDF)

Klage på opplæring

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på opplæring (PDF)

Personopplysningar

Her finn du informasjon og regelverk knytt til personopplysningar (PDF)

Skulebyte

Her finn du informasjon og regelverk knytt til skulebyte (PDF)