Hopp til hovedinnhold

Viktige rutinar Førde vgs

Reglement ved Førde vidaregåande skule

Skulemiljø

Inndeling av klassar ved skulestart

Skuleleiinga deler inn elevane i klassar ut frå reglane i kapittel 14 i opplæringslova. I tillegg vil skulen ta individuelle omsyn der det ligg føre informasjon om tungtvegande grunner for dette. Dette er informasjon som den vidaregåande skulen får frå ungdomsskulen etter samtykke frå elev og føresett.

Ordensreglement

Orden- og åtferdsreglement ved Vestland fylkeskommune (PDF)

Ordensreglement for Internatet på Mo (PDF)

IKT-reglement

IKT reglement Vestland fylkeskommune (PDF-fil)

Fråvær

Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune (PDF-fil)

Prosedyre for melding av fråvær (PDF)

Kontaktprosedyre ved legekontora når du har behov for dokumentasjon av sjukdomsrelatert fråvær: 

Klage på vurdering

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på vurdering (PDF)

Klage på opplæring

Her finn du informasjon og regelverk knytt til klage på undervisning (PDF)

Personopplysningar

Her finn du informasjon og regelverk knytt til personopplysningar (PDF)

Skulebyte

Her finn du informasjon og regelverk knytt til skulebyte (PDF)

Hybel

Her finn du kontrakt ved leige av hybel (word)

Samtykkeskjema

Her finn du samtykkeskjema for personopplysningar og bilete (PDF)

Her finn du samtykkeskjema for personopplysningar og bilete (Word)