Hopp til hovedinnhold

Internat

Fotoet viser eit oversiktsbilete av skulebygningen og internatet på Mo

Treng du ein koseleg plass å bu i løpet av skuleåret, er internatet på Mo ein ypparleg plass.

I skuleåret 2024/25 vil internatet vere under rehabilitering. Som erstatning vil det i dette skuleåret bli tilgjengelege rom i midlertidig internat, der hyblane har eige toalett og bad. Her er det 43 hyblar fordelt på to etasjar. Det vil bli servert 4 måltid for dagen, frå frukost måndag til og med middag fredag. Måltida vert serverte i skulen si kantine.

Det er ein liten kjøkkenkrok i kvar etasje, og desse blir flittig brukt i helgane og på kveldstid. På internatet er det også felles opphaldsrom/stove med tv. Det er tilgjengelege vaskemaskiner og tørkerom, i tillegg til garderobar.

Det er tilsett eiga internatvakt som er til stades om kvelden og om natta for å ha tilsyn med elevane. Ho arrangerer også ein del sosiale arrangement for elevane som bur på internatet.

Skal du gå på skulestad Øyrane går det skulebuss både morgon og ettermiddag. Dersom du er heimehøyrande i Sogn og Fjordane får du frikort på bussen.

For skuleåret 2024/2025 er leiga på internatet 6300,- i månaden. Dette inkluderer kost, straum og internett.

Er du interessert i å bu på internatet? Ta kontakt. Tlf: 57 63 73 00. Send ein epost til post.forv@vlfk.no. Skriv namnet ditt og kva utdanningsprogram du skal starte på. Her finn du ei lenkje til Hybelkontrakt