Hopp til hovedinnhold

Inndeling i klassar

Angåande inndeling i klassar

Skuleleiinga deler inn elevane i klassar ut frå reglane om dette i kapittel 14 i opplæringslova. I tillegg vil skulen ta individuelle omsyn der det ligg føre informasjon om tungtvegande grunner for dette. Dette er informasjon som den vidaregåande skulen får frå ungdomsskulen etter samtykke frå elev og føresett.