Hopp til hovedinnhold

Miljøkoordinator

Bilete viser elevar i eit kjøkkenområde

Som miljøkoordinator har vi tre hovudarbeidsområde:

 Førebyggjande arbeid

  • ta initiativ til og fremje tiltak for å auke trivsel og styrke miljøet ved skulen.
  • ha særleg søkjelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk.

Kontaktskapande arbeid

  • skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen.
  • stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet.
  • stimulere til elevengasjement i opplæringa.

Sosialpedagogisk arbeid

  • hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen.
  • yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar.

Ta kontakt

Kontakt miljøkoordinatoren.

Liv Jorunn Sellevold

Miljøkoordinator
bilde liv jorunn Sellevold.jpg

Renate Hestenes

Miljøkoordinator
HESRE.jpg

Vi er også tilgjengelege i sosiale medium:

Snapchat: fordevgs                                                                            

Om du ikkje finn oss på kontoret, ta gjerne kontakt 😊