Eksamensgjennomføring

Lokal eksamensplan, praktiske opplysningar, tilrettelegging

Sentralt gitt eksamen: dato for offentleggjering vert sett av Utdanningsdirektoratet.

Lokalt gitt eksamen: dato for offentleggjering vert sett av Vestland fylkeskommune.

Varsel om eksamenstrekk

Elevane skal få melding om kva fag dei skal prøvast i 48 timer før dei skal opp til lokalt gitt eksamen i eit trekkfag.

Der Utdanningsdirektoratet eller Vestland fylkeskommune ikkje har fastsett felles eksamensdato og -tidspunkt, vert det fastsett av rektor.

Vg1 og Vg2 Yrkesfaglig utdanningsprogram

 • Alle elevar på Vg2 skal opp til ein obligatorisk tverrfagleg eksamen i programfag.
 • I tillegg skal ca. 20 % av elevane på Vg1 og Vg2 trekkast ut til eksamen i eitt fag. Andelen på 20 % skal sjåast over ein to-års periode.

Vg3

Trekkordning - Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 (3 eksamenar)

 • Alle elevar skal opp til obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål.
 • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.
 • Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag.
 • I tillegg til den obligatoriske eksamenen skal elevane trekkast ut til éin skriftleg eksamen, og éin munnleg eller munnleg-praktisk eksamen.

Trekkordning - Studieførebuande Vg3

 • Alle elevar skal opp til ein obligatorisk skriftleg eksamen i norsk hovudmål og ein obligatorisk eksamen i felles programfag 
 • Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.
 • Elevar med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkast ut i andre fag.
 • I tillegg til dei to obligatoriske eksamenane, skal elevane trekkast ut til eksamen i yttarlegere eitt fag.

Trekkordning - Utdanningsprogram for naturbruk, Vg3, landbruk

 • Alle elevar skal opp til ein obligatorisk tverrfagleg eksamen i dei felles programfaga.
 • I tillegg skal elevane trekkast ut til eksamen i eit valfritt programfag.

Der Utdanningsdirektoratet eller Vestland fylkeskommune ikkje har fastsett felles eksamensdato og -tidspunkt, blir det fastsett av rektor.

Ta kontakt

Har du spørsmål om eksamen kan du snakke med eksamsensansvarleg.