Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er for deg som treng råd om helse og livet sine utfordringar. Førde vidaregåande skule har eigne kontor for helsesjukepleiar (helsesøster). Har du ting som du treng hjelp til? Ta kontakt med helsesjukepleiar!

Skulehelsetenesta ønskjer å vere med å gi tilbod som kan fremje god helse og trivsel for elevane. Det kan vere gjennom individuell kontakt, i grupper, i klassesamanheng eller ved anna felles opplegg ved skulen.

Helsesjukepleiar (helsesøster) formidlar kontakt til skulelegen. Helsesjukepleiar er også behjelpeleg med å formidle kontakt med psykolog, psykiatriteneste, barne og ungdomspsykiatrien (BUP).

Skulehelsetenesta kan gje deg råd og rettleiing om alt som har med helse å gjere. Helsesjukepleiar og skulelege har teieplikt.      

Generelle helsespørsmål kan vere

  • kosthald
  • samliv og seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssjukdomar
  • abortspørsmål
  • rusmiddel
  • vonde kjensler og tankar
  • psykiske problem som for eksempel spiseforstyrringar, sjølvskading
  • graviditetstest
  • ein vaksen å prate med

 

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg med spørsmål om bl.a. prevensjon kvar tysdag frå kl. 15.30 til kl. 17.30.

Helsesjukepleiar Hafstad

kontor i 2.etg ved kontora til rådgjevarane. 

Kontortider: 
Måndag 08:30-11:30
Torsdag: 08:30-14:30
Fredag: 08:30-13:00

Du kan også ringe eller sende SMS til 99 29 36 75

Jorunn Eldegard

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Øyrane

Kontor på Concord 2.etg.

Kontortid:

Tysdag:  08:00–15.30
Onsdag:  08:00–15.30
Torsdag: 08.00–15.30

Anita Løkkebø

Helsesjukepleiar
Løkkebø_Anita.jpg

Helsesjukepleiar Mo

Britt Kyrkjebø Aarbergsbotten
Mobil: 97054123

Kontor K106 

Kontortid: annakvar mondag kl. 08:30-15:30

Elevar kan ta kontakt via Teams kvar dag, anten på melding eller ved å ringe.

Britt Kyrkjebø Aarbergsbotten

Helsesjukepleiar

Helsestasjon for ungdom

Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje

Tysdag:  15.00–17.00

Inga timebestilling, berre møt opp!

Tenesta er gratis!

Her finn du meir informasjon om Helsestasjon for ungdom