Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er for deg som treng råd om helse og livet sine utfordringar. Førde vidaregåande skule har eigne kontor for helsesjukepleiar (helsesøster). Har du ting som du treng hjelp til? Ta kontakt med helsesjukepleiar!

Skulehelsetenesta ønskjer å vere med å gi tilbod som kan fremje god helse og trivsel for elevane. Det kan vere gjennom individuell kontakt, i grupper, i klassesamanheng eller ved anna felles opplegg ved skulen.

Helsesjukepleiar (helsesøster) formidlar kontakt til skulelegen. Helsesjukepleiar er også behjelpeleg med å formidle kontakt med psykolog, psykiatriteneste, barne og ungdomspsykiatrien (BUP).

Skulehelsetenesta kan gje deg råd og rettleiing om alt som har med helse å gjere. Helsesjukepleiar og skulelege har teieplikt.      

Generelle helsespørsmål kan vere

  • kosthald
  • samliv og seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssjukdomar
  • abortspørsmål
  • rusmiddel
  • vonde kjensler og tankar
  • psykiske problem som for eksempel spiseforstyrringar, sjølvskading
  • graviditetstest
  • ein vaksen å prate med

 

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg med spørsmål om bl.a. prevensjon kvar tysdag frå kl. 15.30 til kl. 17.30.

Helsesjukepleiar

Kontortid avd. Førde

Måndag, tysdag og torsdag (Rom nr.: A245)

Wenche Bruland

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar

Kontortid på Mo

Måndag: (annakvar måndag til kl.1300)

Kontortid avd. Førde

Tysdag, onsdag, torsdag og fredag (Rom nr.: A244)

Anita Løkkebø

Helsesjukepleiar
Løkkebø_Anita.jpg

Helsestasjon for ungdom

Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje

Tysdag:  15.00–17.00

Inga timebestilling, berre møt opp!

Tenesta er gratis!

Her finn du meir informasjon om Helsestasjon for ungdom