Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering med toppidrett

Foto som syner ungdom som spelar volleyball. Utsnitt av hender og ball.

Studiespesialisering med toppidrett er eit tilbod for deg som ønskjer å satse for fullt på idretten din og samstundes ta ei utdanning. Målet er å legge til rette for prestasjonar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Førde vgs har i samarbeid med Førde Volleyballklubb tilbod om spissa toppidrett i volleyball. Vi har totalt 15 plassar fordelt på vg1, vg2 og vg3. 

Førde VBK står for treningane og det faglege opplegget, medan Førde vgs administrerer tilbodet. Elevar som ynskjer dette tilbodet, må søkje seg inn kvart år i vigo.no innan 1.mars.

Meir informasjon om spissa toppidrett volleyball finn du på nettsida til Førde volleyballklubb.

Meir informasjon om spissa toppidrett og inntaksprosedyrar finn du på nettsida til faget.

imager84r9.png

Over: Foto: Ole Johnny Devik. Bilete viser elevar som slår ein ball over eit nett, under ei volleyballturnering i Førde