Hopp til hovedinnhold

Ein framtidsretta skule

Teikna bilde av person som bruker VR

På Førde vidaregåande skule er vi med på nye trendar.

Vi ønskjer å vere ein framtidsretta skule og som lar elevane teste ut forskjellige digitale trendar. Det siste vi jobbar med, er korleis vi kan bruke VR (virtuell realitet) i undervisninga vår. Som elev hjå oss, får du utfordre deg sjøl innan bruk av ulike digitale verktøy. Vi jobbar med å legge tilrette for at elevane våre skal få utvikle god digital kompetanse på ein trygg måte med fokus på digital dømmekraft.