Hopp til hovedinnhold
 

 

Illustrasjonsbilete av skulebygningen på avd. Mo, og eit interiørfoto frå Førde vgs. Det er også eit foto av skulebygningen i Førde sentrum, til Førde vgs. Foto: LINK arkitektur

Om Førde vidaregåande skule

Velkommen til heimesida vår! Førde vidaregåande skule er geografisk todelt, med skuledrift på Mo og i nybygget i Førde sentrum. Vi har høge ambisjonar for læring og utvikling, og vi ønskjer å legge til rette for eit trygt og godt læringsmiljø der du som elev får utvikle deg både fagleg og sosialt.
Bilete av KDA-elevar på ekskursjon til Vevring.

Informasjon til foreldre og elevar i 10. klasse

Som førebuing til søknad til vidaregåande opplæring tilbyr vi digitale presentasjonar om alle våre utdanningsprogram.

Aktuelle saker

28.11.2023

Medaljedryss under ungdoms-NM i vektløfting i helga

I helga blei det arrangert ungdoms-NM i vektløfting i Naustdal. Tambarskjelvar fekk Norgesmeistrar både blant gutane og jentene, og Marius Alvolai Myrvang Røyseth frå klasse 2ELEA ved Førde vgs sette heile fire Norgesrekordar.

Frå ungdoms-NM i vektløfting i Naustdal
23.11.2023

Førstehjelpskurs med ambulanseelevane

17.11.2023

Elevundersøkinga 2023

Årets elevundersøking skal gjennomførast i perioden veke 48 og veke 49. Her finn du meir informasjon om elevundersøkinga.

Elevar
15.11.2023

Lærarstilling på Medium og kommunikasjon og på Kunst, design og arkitektur

Frå snarast har vi ledig inntil 80% vikariatstilling som lærar på medium og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Dersom du har kompetanse innan eitt av dei to programområda, kan stillinga eventuelt delast opp. Kvalifikasjonar: Kompetanse inn...

Førde vidaregåande skule
08.11.2023

Open kveld ved Førde vidaregåande skule

Onsdag 22. november mellom kl. 16.00- 19.00 inviterer vi til omvising på Førde vidaregåande skule for dei som ynskjer å sjå den nye og flotte skulen vår. Det blir frammøte ved inngang A. Velkommen til open kveld!

Førde vidaregåande skule.
07.11.2023

Utlysing: Lærar i norsk - styrking for minoritetsspråklege

Vi har ledig 40-50 % prosjektstilling for å styrke norskopplæringa til minoritetsspråklege i nokre programfag, frå snarast.

03.11.2023

Klasse 1SRA på Handelskonferanse i Førde

Torsdag 26. oktober deltok vg1 klassen på Sal og service på Handelskonferansen i Førde. Handelskonferansen er i regi av handelsgruppa i Fins, og er ei årleg samling for dei som jobbar med handel og service i Førde. Tema som blei tatt opp på konferans...

Klasse 1SRA deltok på Handelskonferansen i Førde, 26. oktober 2023
26.10.2023

Utdanningsval 23. og 24. oktober: Tusen takk for besøket!

Under utdanningsval måndag og tysdag denne veka, fekk vi besøk av rundt 300 elevar frå 10. klasse, som hospiterte ved dei ulike programområda ved Førde vgs.  

Frå utdanningsval ved Førde vgs, hausten 2023
05.10.2023

Velkommen til utdanningsval ved Førde vidaregåande skule måndag og tysdag 23. og 24. oktober

Kjære hospitant. Vi er glad for å kunne ønske deg velkommen til utdanningsval ved Førde vidaregåande skule i veke 43. Du vil her på denne sida i veka før utdanningsval finne informasjon og program knytt til dei ulike programområda ved skulen.

Foto av elevar under utdanningsval som besøker medielinja i Førde
03.10.2023

Feiring av fårikålens festdag med inviterte gjestar

Torsdag 28. september blei fårikålens festdag feira ved Førde vidaregåande skule - saman med inviterte gjestar. Det var på byrjinga av 1970-talet at fårikål først blei kåra til Norges nasjonalrett, og i 1998 fekk nasjonalretten sin eigen festdag. I 2...

Frå Fårikålens festdag, ved Førde vidaregåande skule
28.09.2023

Aktivitetar for elevar ved Førde vgs hausten 2023

Kvar tysdag er Løa open for ungdom i vidaregåande opplæring, elevar og lærlingar. Dette er eit samarbeid mellom Sunnfjord kommune og Førde vgs. Du kan også bli med på kjekke aktivitetar på torsdagar. Du kan melde deg på aleine eller saman med andre....

Aktivitetar for elevar ved Førde vidaregåande skule
26.09.2023

Gjesteførelesing med professor Dag O. Hessen

Måndag fekk elevar i biologi og naturfag på vg1 studieførebuande med seg ei gjesteførelesing av Dag O. Hessen. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo og har gjeve ut fleire bøker. «Verden på vippepunktet» kom ut i 2020, og dette var ò...

Gjesteførelesar professor Dag O. Hessen i auditoriet ved Førde vidaregåande skule.
16.09.2023

KDA-elevar på kurs og utstilling i Vevring

Fredag 15. september reiste vg2 og vg3-klassen på Kunst, design og arkitektur (KDA) til Vevring. Her fekk dei sjå årets Vevringutstilling, og fekk også delta på eit kurs med kunstnaren Andrea Grundt Johns.

Elevar frå 2KDA og 3KDA ved Førde vgs, jobbar med trykketeknikk i Vevring
15.09.2023

Læring med VR

Ambulansefag øver seg på førstehjelp i ei virtuell verd

Elevar som arbeider i VR
06.09.2023

Offisiell opning av Førde vidaregåande skule

Tysdag 5. september blei nye Førde vidaregåande skule offisielt opna. Opninga blei markert med kaker i lunsjen til elevar, tilsette og gjestar. Deretter blei det både talar, kulturelle innslag og omvising på skulen.

Fylkesordførar Jon Askeland overrekker nøkkel til rektor Mats- Bryne
05.09.2023

Resultat av skulevalet ved Førde vidaregåande skule

Etter skulevalet i går ved Førde vgs der 82% deltok, er no resultatet klart. Til saman 795 elevar stemte. Av desse er 769 stemmer godkjent. Det er 26 som har stemt blankt.

Frå skulevalet ved Førde vidaregåande skule hausten 2023.
02.09.2023

Valdebatt ved Førde vidaregåande skule

Fredag 1. september blei det gjennomført valdebatt ved Førde vidaregåande skule. I debattpanelet deltok engasjerte ungdomspolitikarar frå Raudt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, KRF, Venstre, Høgre og Framskrittspartiet.

Frå valdebatt ved Førde vidaregåande skule fredag 1. september 2023
30.08.2023

Foreldremøte Førde vidaregåande skule september 2023

Velkommen til foreldremøte ved Førde vidaregåande skule! Foreldremøta har to delar: Først eit fellesmøte i auditoriet (skulestad Førde) eller hallen (skulestad Mo). Etterpå går ein med kontaktlærar til klasserommet.

Førde vidaregåande skule, skulebygningen på Mo og i Førde
29.08.2023

Stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk ved Førde vidaregåande skule

I dag, tysdag 29. august – fekk vi hyggeleg besøk på skulen av stortingspresident Masud Gharakhani, saman med lokale arbeidarpolitikarar. På programmet stod blant anna frukost med elevar i kantina om morgonen, og deretter omvising med rektor Mats Bry...

Stortingspresident Masud Gharahkhani på besøk ved Førde vgs
18.08.2023

Oppmøtestad første skuledag

Slik finn du fram første skuledag