Hopp til hovedinnhold

IPS ung

IPS Ung er eit lågterskeltilbod for ungdom i alderen 16-30 år.

IPS ung er eit tilbod i samarbeid med NAV og helstetenesta. IPS Ung er jobbstøtte til ungdom med funksjonsnedsetting knytt til sosiale ferdigheiter, rus, familie/nettverk og psykiske lidingar. Målet  er  å  hjelpe  ungdom  til  å  fullføre  utdanning ved  å karriereretteie  og hjelpe  ut  i læreplass eller ordinært løna arbeid. 

Tilbodet er frivilleg og kandidaten skal sjølv vere motivert til å få denne oppfølginga.

Føresette må samtykke dersom kandidat er under 18 år.

Det fins inga tidsavgrensing på tiltaket, tilbodet gjeld so lenge kandidat og arbeidsgjevar ynskjer oppfølginga. IPS  jobbspesialistane  jobbar  etter  ein  metodikk  kor  ein  tidleg  kartlegg  ungdommen  sine ressursar og ynskjer, samt hjelp dei å finne rett arbeid/læreplass, i samarbeid med Elevtenesta og NAV. 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt

Nina Marie Hjelmeland

Jobbspesialist IPS ung
Nina Hjelmeland.jpg

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt. 

Guro Grønfur

Jobbspesialist IPS ung
Guro Grønfur.png