Hopp til hovedinnhold

Autorisasjonskurs i plantevern - eksamensdag

Mo kurssenter er tildelt ansvaret for å arrangere eksamensdag i plantevern for dei som som tek autorisasjonskurs for første gang i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Ordninga er slik at deltakarane som går på plantevernkurs i regi av Norsk Landbruksrådgjeving Vest SA, rundt omkring i distriktet, kjem til Mo kurssenter den siste kursdagen.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall:25
  • Kurslengde: 7 timer
  • Kompetansebevis: Etter bestått eksamen får alle yrkesdyrkarar rett til kjøp og bruk av plantevernmiddel med varigheit i 10 år.
  • Kontaktperson: tlf 974 77 214

Kursinnhold

  • Helserisiko ved bruk av plantevernmiddel
  • Verneutstyr
  • Funksjonstest av sprøyteutstyr 


Kursmateriell:  HANDTERING OG BRUK AV PLANTEVERN – grunnbok ISBN 978-82-529-3371-0