Hopp til hovedinnhold

Kurs for instruert personell

Kurset går over ein dag og bygger på forskrift om sikkerheit ved arbeid i- og drift av elektriske anlegg. Dette er knytt opp mot store bygningar, spesielt fellesfjøs i landbruket. I større driftsbygningar er det ofte sikringstavler som er bygd opp på ein slik måte at det blir stilt krav til kven som skal betene dei.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 12
  • Kurslengde: 7 timer
  • Kompetansebevis: Kurset vert avslutta med utdeling av kursbevis for dokumentert opplæring etter Forskrift om utførelse av arbeid §23-1.
  • Kontaktperson: tlf 974 77 214

Kursinnhold

  • Planlegging og risikofaktorar
  • Gjennomgang av elektrisk anlegg
  • Tryggleiksfilosofi
  • Vern, beskyttelse og tiltak
  • Krav til verneutstyr og instruksar
  • Førstehjelp

 

Kursmateriell: Eiga utarbeid kursmateriell for instruert personell