Hopp til hovedinnhold

Kurs i bruk av farleg småverktøy

Norske myndigheiter pålegg arbeidsgjevar å sikre at alle arbeidstakarar har fått dokumentert opplæring i bruk av arbeidsutstyr som kan sjåast på som farleg, eller som krev særlege tryggleiksomsyn ved bruk. Kurset er på 4 timar og vert arrangert som kveldskurs.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 6
  • Kurslengde: 4 timer
  • Kompetansebevis: Kurset vert avslutta med utskriving av bevis for dokumentert opplæring etter «Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerheitsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr»

 

Kursinnhold

  • Forskrift om utførelse av arbeid nr. 1357
  • Grunnleggjande innføring i sikker bruk av farlege småverktøy som vinkelslipar, kappsag, boltepistol og spikerpistol


Kursmateriell: Forskrifter og instruksjonsbøker for enkeltmaskiner