Hopp til hovedinnhold

Modul 3.1 Praktisk bruk av masseforflytningsmaskiner

Etter gjennomført Modul 2.1 i Masseforflyttingsmaskiner må ein gjennomføre Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner, før bedriftsopplæring gjennom fadderordning Modul 4.1 som er på 32 timar.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 25
  • Kurslengde: 8 timer
  • Kompetansebevis: Kursbevis for gjennomført Modul 3.1 Praktisk bruk av Masseforflyttingsmaskiner

 

Kursinnhold

  • Gjennomgang av anleggsmaskin
  • Oppbygging og bruk 
  • Dagleg og periodisk vedlikehald og kontroll
  • Sikkerheit og faremoment ved bruk av anleggsmaskiner

 

Etter dokumentert bedriftsopplæring er det tilbod om oppkøyring ved Mo kurssenter. Bestått oppkøyring gir sertifikat frå Sentralregistret for sikkerheitsopplæring(SFS) etter Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.