Hopp til hovedinnhold

Stillaskurs 5-9 meter

Kurs på 30 timar fordelt på fire dagar. Femten timar er teoretisk opplæring og femten timar er med praktisk montering og demontering av stillas etter Forskrift om utføring av arbeid § 17-3 montering, demontering, endring og kontroll av systemstillas med øvste stillasgolv frå 5-9 meter. Kurset inkluderer bruk av fallsele (fallsikringskurs).

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 8
  • Kurslengde: 30 timer
  • Kompetansebevis: Dokumentert opplæring i Utførelse av arbeid med stillasgolv 5-9 meter etter Forskrift §10-2 og dokumentert sikkerheitsopplæring §17-3

 

Kursinnhold

  • Forskrifter om stillas
  • Sikringsutstyr mot fall under montering og demontering
  • Praktisk montering, demontering og endring av stillas
  • Vurdering av stillasmaterialet sin vedlikehaldstilstand 
  • Tryggleikstiltak ved vêromslag
  • Tillat belastningar, kontroll og godkjenning av stillas

 

Kursmateriell: Forskrifter og regelverk for stillasbygging.