Hopp til hovedinnhold

Sveisekurs

Kurset gir grunnleggjande opplæring i bruk av ulikt sveiseverktøy

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 8
  • Kurslengde: 16 timer
  • Kompetansebevis: Dokumentert opplæring i bruk av sveiseutstyr etter § 10-2 dokumentert sikkerheitsopplæring – NB! Ikkje sertifikat som sveisar
  • Kontaktperson: tlf 974 77 214

 

Kursinnhold

  • Materiallære
  • Teori omkring HMS ved bruk av sveiseutstyr
  • Metodar for samanføying
  • Sveising med Elektrode, Mag, Tig og Rørtråd
  • Ulike sveisemodellar – horisontalt og vertikalt, samt skjerebrenning med oksygen /acetylen

Kurset må sjåast i samanheng med kurs i Varme arbeid, grunna brannsikkerheit. Kurset er på 16 timar fordelt på fire kurskveldar. Kurset krev arbeidsklede som består av bomullskjeledress eller anna arbeidstøy av ikkje brennbart materiale og vernesko. 

Kursmateriell: Instruksjonsbøker og eigeprodusert materiell.