Hopp til hovedinnhold

Trygg og sikker handtering av storfe

Kurset har som mål å førebygge skader og ulykker i landbruket, med særleg vekt på handtering av store husdyr.

Oversikt

  • Maks. deltakerantall: 15
  • Kurslengde: 6 timer
  • Kompetansebevis: Kurset vert avslutta med utdeling av kursbevis for dokumentert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid §23-1.

 

Kursinnhold

  • Naturleg åtferd hjå storfe
  • Gjennomgang av ulykkesstatistikk ved handtering av husdyr
  • Sikker jobbanalyse og beredskapsplan, kva gjer vi når det går galt
  • Synfaring i storfefjøs, med vekt på risiko og trygg handtering av storfe
  • Kartleggingsskjema og risikovurdering med gjennomgang av registrert materiale
  • Praktiske tips og råd for handtering av husdyr 

Kurset er eit samarbeid med Norsk Landbruksrådgjeving Vest. Kurset er for bønder, rådgjevarar, dyrebilsjåførarar eller andre som må handtere storfe på ein trygg og sikker måte.


Kursmateriell: Lovar, forskrifter, åtferdsgransking og eigeprodusert materiale. 

Kurset vert avslutta med utdeling av bevis for dokumentert opplæring etter § 10-2 dokumentert sikkerheitsopplæring.