Hopp til hovedinnhold

Resultat av skulevalet ved Førde vidaregåande skule

Frå skulevalet ved Førde vidaregåande skule hausten 2023.

Etter skulevalet i går ved Førde vgs der 82% deltok, er no resultatet klart. Til saman 795 elevar stemte. Av desse er 769 stemmer godkjent. Det er 26 som har stemt blankt.

Partia som kjem best ut – og som ligg på over 6% oppslutnad er (i tilfeldig rekkefølge) Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Høgre og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet blei ein klar vinnar av skulevalet ved Førde vgs hausten 2023, med 33% av stemmene!

Her kan du sjå valresultatet frå alle partia:

Resultat skuleval8 Førde vgs 2023.jpg