Hopp til hovedinnhold

Ungdata-undersøkinga

Ungdata-undersøkinga vert gjennomført i Vestland blandt elevar i den vidaregåande skulen. Undersøkinga vil gå føre seg på Førde vidaregåande skule i veke 6 og 7. Her finn du meir informasjon om Ungdata.

Målet med undersøkinga er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida. Undersøkinga skal gje ungdom ein moglegheit å fortelje lokale politikarar og styresmakter om korleis det er å vekse opp i dag. Informasjonen skal gje kunnskap som kommunen kan bruke i arbeidet sitt med å gje ungdommen sin oppvekstsituasjon betre. Her finn du informasjon til føresette og ungdommar om Ungdataundersøkinga. 

sammenstilling_ungdata_svart.png