Hopp til hovedinnhold

Utdanningsval: Takk for besøket!

Hospitantar på medium og kommunikasjon våren 2023

Under utdanningsval måndag og tysdag denne veka, fekk vi besøk av ein triveleg gjeng på 118 elevar frå 9. klasse. Hospitantane besøkte programområde innan yrkesfag ved avdeling Mo og Øyrane, og innan studiespesialisering ved Hafstad. Her kan du sjå nokre bilete frå opplegget på dei ulike programområda dei to dagane.

I løpet av måndag til tysdag, 20.-21. mars fekk hospitantane ved Førde vidaregåande skule både generell informasjon, i tillegg til å få delta i undervisningsopplegg knytt til dei ulike programområda ved skulen.

Medium og kommunikasjon (MK)

Ved programområde for Medium og kommunikasjon (MK) fekk hospitantane først informasjon om programområdet. Dei fekk deretter undervisning i dei to obligatoriske programfaga på MK: Mediesamfunnet og medieuttrykk. I løpet av dei to dagane lærte dei om lyd/podcast, journalistikk, foto og film. 

Informasjon om MK, og foto/lysmaling og film med Dag Erik Solnørdal
Utprøving av lysmaling og bruk av rørsle
På desse bileta ser vi hospitantar som "teiknar" ved hjelp av lys. Utprøving av lysmaling på medium og kommunikasjon
Utprøving av ulike fotografiske effektar med rørsle og lys.
Her er også ei lenkje til ein av dei små filmsnuttane som hospitantane lagde 
Journalistikk: Lærar: Marie Stafsnes Osland
Hospitantane blei først delt inn i grupper. Deretter brukte gruppene intervju av 2mka-elevar som utgangspunkt for å skrive tittel og ingress til ein reportasje om eit dokumentarfilm-prosjekt i 2MKA.
02 Journalistikk (Marie).jpg
Bilete syner hospitantane medan dei intervjua elevane i 2MKA om eit dokumentarprosjekt med tema “Det vanskelege valet”. Intervjua var ei øvingsoppgåve etter å ha lært litt om intervjuteknikk.
Podcast, portrettfoto og foto på fotostudio. Lærar: Ole Johnny Devik
På bilete ser vi hospitantar som lærer å ta portrettfoto på fotostudioet.
Fotostudio 3 OJ.jpg
Reklamefotografi av sko. Foto er tatt på fotostudio til medium og kommunikasjon.

Kunst, design og arkitektur (KDA)

Ved programområde for Kunst, design og arkitektur fekk hospitantane informasjon om korleis det er å vere elev ved KDA, og dei fekk også undervisning i dei to obligatoriske programfaga: Kunst og visuelle verkemiddel og Design og arkitektur. Hospitantane fekk prøve ut ulike teikne, skisse og maleteknikkar i kunstfaget. I faget Design og arkitektur fekk dei jobbe med ideskisser til stoldesign, og fekk også prøve ut å bygge flymodellar.

Informasjon om KDA, og utprøving av ulike teknikkar - med Mona Fossdal
I denne oppgåva jobba hospitantane med kaffe som maleteknikk.
Her ser vi nokre av arbeida i kaffeteknikk, utført av hospitantar frå 9. klasse.
Motiv utført/malt ved hjelp av kaffe.
Bilete frå prosessen der hospitantane maler motiv ved hjelp av kaffe
Her ser vi hospitantar som arbeider med scraperboardteknikken. Dei bruker skalpell, og risser fram motivet frå ei svart plate.
Her ser vi dei ferdige scraperboardbileta til hospitantane. Linjene i motiva som er i kvitt - er det som er blitt skrapa fram i bileta.
Idearbeid og skisser til stoldesign: Lærar: Sara Ødven
Idemyldring rundt kva ein lenestol er og kan vere for ulike brukarar.
Gruppevis arbeid med ideskisser til lenestol. Fag: Design og arkitektur
Kullteikning: Lærar: Camilla Vie
På bileta her ser vi hospitantar som prøver ut å lage portretteikning i kullstift-teknikk.
Teikningar utført med kull og pastellkrit.
Kunsthistorie med tema "Egypt". Teknikk: Fargeblyant. Lærar: Silja Juklestad
Her ser vi bilete frå arbeidsprosessen der hospitantane tek utgangspunkt i foto av egyptiske veggmåleri, og utfører eigne arbeid inspirert av desse.
Teikningar utført i fargeblyant på farga papir.

Studiespesialisering (ST)

Ved programområde for Studiespesialisering fekk hospitantane delta i undervisningsopplegg knytt til matematikk, spansk, IT, sosiologi, kjemi, samfunnsgeografi, biologi og økonomi.

Biologi med lærar Kjellfrid Støylen Skilbrei
Noko pittelite som er eit stort biologisk fagfelt: Sædcella. Hospitantane ser på sædceller gjennom microskop.

Teknologi og industrifag

TIF1.jpg
Sveiseapparat halde av to hender med hanskar
TIF3.jpg
TIF4.jpg
TIF5.jpg
TIF6.jpg
TIF7.jpg
TIF8.jpg

Restaurant og matfag

RM1.jpg
RM2.jpg
RM3.jpg
RM4.jpg
RM5.jpg
RM6.jpg
RM7.jpg